[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Conferentie Wiskunde C 2011

Datum: vrijdag 4 maart 2011

Locatie: Utrecht, Jaarbeurs Utrecht

De vernieuwingscommissie cTWO organiseerde op 4 maart 2011 voor docenten VO en andere belangstellenden een Wiskunde C conferentie.

Presentaties

De hand-outs en presentaties zijn verzameld op een aparte site.

Het programma staat in de uitnodigingsbrief.

Achtergrond

Aanleiding van de conferentie is het compleet vernieuwde examenprogramma voor het vak Wiskunde C zoals dat volgens plan met ingang van 2014 landelijk zal worden ingevoerd. Dit programma is volledig toegesneden op de belangstelling en mogelijkheden van de vwo leerlingen in het profiel Cultuur en Maatschappij. De eerste ervaringen, zoals die het afgelopen cursusjaar 2009-2010 zijn opgedaan bij leerlingen en docenten van de pilotscholen, zijn dusdanig veelbelovend dat cTWO dit onder de aandacht van alle VO-docenten wilde brengen. Temeer omdat in het huidige 2007 programma 60 slu beschikbaar zijn in de vorm van Keuzeonderwerpen zodat hierbinnen onderdelen uit het vernieuwde programma uiterst goed inzetbaar zijn.

[an error occurred while processing this directive]