Materiaal Wiskunde D
Complexe Getallen (vwo)

Binnen het "schoolmodel" is het domein Complexe Getallen voor vwo een verplicht onderdeel van Wiskunde D (voor 40 slu).

Op 29 november hield Hans Sterk (TUe) een presentatie voor docenten die met de experimentele materialen voor Complexe Getallen werken: Presentatie "Achtergronden Complexe Getallen"

 

Lesmateriaal Coornhert Gymnasium Gouda

(Ron Dames en Hugo van Gendt, november 2006)

Aan één van de CTWO-experimenteerscholen is origineel materiaal ontwikkeld, met de naam "Complexe getallen in context". Het is speciaal geschreven voor de schoolexperimenten met wiskunde D (5 VWO). Het centrale uitgangspunt is de onderzoeksvragen, waarmee leerlingen keuzes geboden krijgen die kunnen aansluiten bij nieuwe werkvormen.

 

Lesmateriaal Stedelijk Gymnasium Nijmegen

(Han de Paepe, november 2006)

Geïnspireerd door het boek van Freudenthal en Nijdam heeft Han de Paepe lesmateriaal over het onderwerp complexe getallen ontwikkeld voor een lessenserie van ongeveer 20 lessen:

 

Lesmateriaal Complexe Getallen Technische Universiteit Eindhoven

(Hans Sterk, december 2006)

Lesmateriaal Complexe Getallen van de TU/e , met onder andere een toepassingshoofdstuk over fractals.

 

 

Lesmateriaal uit Vlaanderen

(Luc Van den Broeck, oktober 2005)

In Vlaanderen staan Complexe Getallen in het leerplan van de bovenbouw. In het tijdschrift "Uitwiskeling" (21/4), het Vlaamse tijdschrift van en voor wiskundeleerkrachten, stond een uitgebreid artikel met veel verschillende toepassingen, onder andere met Cabri, VU-grafiek en Derive.

- het volledige artikel "Complexe getallen minder imaginair" van Luc van den Broeck en Pedro Tytgat (annotatie bij het artikel: wat in Nederland de "tweede fase" heet, is in Vlaanderen de "derde graad").

- een bijbehorende powerpoint presentatie

- een werkblad om in Cabri transformaties te maken (mbv vermenigvuldiging in C), met bijbehorende zip-map met Cabri-files

- een werkblad om met VU-grafiek complexe functies te tekenen in twee parallele vensters

- een zip-file met alle bij het artikel behorende werkbladen in Word.

- Voor meer Vlaamse inspiratie: zie Uitwiskeling .

 

Zebra Complexe Getallen

(R.A.J. Vuijk en anderen, 2002)

In het zebraboekje 'Complexe Getallen' maken leerlingen stap voor stap kennis met complexe getallen en leren die toepassen.

Het boekje, geschreven door de auteurs van de methode Getal en Ruimte , bevat twee hoofdstukken:

Het materiaal is oorspronkelijk ontwikkeld als keuzeonderwerp voor leerlingen met wiskunde B, maar kan ook worden gebruikt om het onderwerp Complexe Getallen als keuzeonderwerp bij wiskunde D te behandelen. Het boekje biedt een mix tussen helder omschreven theorie en opgaven op het niveau van de vwo-leerling.

 

Complexe getallen voor wiskunde D

(Jan van de Craats, 2006)

Ten behoeve van het nieuw te ontwikkelen vak Wiskunde D voor de natuurprofielen in havo en vwo heeft Jan van de Craats een leertekst in boekvorm geschreven over het onderwerp Complexe getallen.

De inhoudsopgave:

Antwoorden zijn beschikbaar. Het geheel is hier te downloaden.