Kansrekening en statistiek

Dit is een onderwerp uit de wiskunde waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het speelt een belangrijke rol als je onderzoek naar iets doet. Je hebt statistiek nodig als je inzicht wilt krijgen in onderzoeksgegevens, en kansrekening om vervolgens op een verantwoorde manier uitspraken te doen over de realiteit.

Daarnaast vormen kansrekening en statistiek ook een fundamenteel onderdeel van de beschrijving van de natuur. Zo is de quantummechanica, de beschrijving van de wereld op atomaire schaal, rekenen met waarschijnlijkheden. Maar ook om te kunnen rekenen aan grote systemen is statistiek nodig: ieder voorwerp dat je in het dagelijks leven tegenkomt bestaat immers uit teveel atomen om ieder apart te kunnen beschrijven.