[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

cTWO: Vernieuwde wiskunde

Opzet

 • cTWO heeft voorstellen gedaan voor examenprogramma's wiskunde A, B, C en D in de tweede fase van havo en vwo. Beoogt wordt om deze programma's rond 2015 landelijk in te voeren in klas 4. In het schooljaar 2009/2010 zijn zestien scholen, verspreid over Nederland, de programma's vernieuwde wiskunde gaan volgen. De experimenten worden afgesloten met aparte eindexamens.

Tijdpad

 • vanaf 2006: ontwikkeling experimenteel lesmateriaal
 • 2008/2009: kleinschalige inzet materiaal in de vrije ruimte
 • februari 2009: vaststellen examenprogramma's vernieuwde wiskunde
 • 2009/2010: start pilots in klas 4
 • medio 2010: publicatie syllabi havo
 • 2010/2011: pilot in klas 5
 • publicatie syllabi vwo
 • voorjaar 2011: examens vernieuwde wiskunde havo
 • 2011/2012: pilot vwo in klas 6
 • voorjaar 2012: examens vernieuwde wiskunde vwo
 • eind 2012: eindrapport cTWO; daarna vastelling definitieve, landelijke examenprogramma's door OCW
 • 2015: landelijke invoering nieuwe examenprogramma's in klas 4
 • voorjaar 2017: eerste reguliere examens havo nieuwe stijl
 • voorjaar 2018: eerste reguliere examens vwo nieuwe stijl
 • (De experimenteerscholen worden in de gelegenheid gesteld om vanaf de experimenten te blijven lesgeven volgens de nieuwe programma's.)

Pilotscholen

Lesmateriaal vernieuwde wiskunde

 • In het kader van de pilots en de ontwikkeling van het vak Wiskunde D, is er lesmateriaal beschikbaar.

Informatie voor de pilotscholen

 • Docenten van de experimenteerscholen kunnen gebruikmaken van de cTWO-wiki.
[an error occurred while processing this directive]