Materiaal Wiskunde D
Domein Dynamische Modellen vwo

Het domein Dynamische Modellen bevat de subdomeinen Differentievergelijkingen en Differentiaalvergelijkingen. cTWO is van plan dit domein te baseren op materiaal dat vroeger in de schoolmethodes heeft gestaan. Richtlijnen hiervoor volgen eind december 2006. Aanspreekpunt voor dit domein is Prof. Mark Peletier (TUe).

 

In eerdere plannen was sprake van een andere domeinbeschrijving en van uitgewerkt voorbeeldmateriaal. In de nieuwe plannen is dit voorbeeldmateriaal de basis voor een module van het vak NLT.

 

Vanwege de verandering van plan is haast geboden. De voorlopige planning is als volgt:

 

a. Eind december 2006: vaststelling globale programma.

b. Februari 2007: vaststelling gedetailleerde programma

 

Als commissie zijn we ons ervan bewust dat veel scholen graag van start willen gaan met dit programma. Scholen die niet langer willen wachten hebben de optie om met bestaand materiaal in (onder andere uit oude methodes) te beginnen:

 

Deel 1a: rijen en webgrafieken (geen reeksen) zoals in B12 gebruikelijk is.

Deel 1b: aanvullen uit Zebraboekje 16, 'Chaos en Orde', van Ferdinand Verhulst tot gezamenlijke omvang van 40 SLU.

 

Deel 2: differentiaalvergelijkingen zoals in Wiskunde B gebruikelijk was

(omvang 40 SLU)

 

Met deze behandelingen beginnen is een veilige keuze.