Materiaal voor de domeinen Wiskunde D voor havo en vwo

Op dit moment is voor verschillende domeinen nog geen lesmateriaal beschikbaar. Met het materiaal dat er wel is, is nog geen ervaring in de onderwijspraktijk opgedaan. Wel wordt de inhoud van deze pagina regelmatig geactualiseerd, zodat de meest recente documenten en ervaringen hier te vinden zullen zijn. Aan uitbreiding en verbetering wordt hard gewerkt!

Deze pagina bevat ook verwijzingen naar nuttige materialen die niet onder de noemer van cTWO geproduceerd zijn, maar die wel passen binnen Wiskunde D. Voor zover het materiaal wel onder de noemer van cTWO is gemaakt, liggen de copyrights ervan bij de commissie en haar penvoerder; overname voor commercieel gebruik is alleen toegestaan met toestemming. Dit in de geest van de policy van Creative Commons.

 

 

In samenwerking met de collega's van het bètaschoolvak NLT (Natuur, Leven en Techniek) wordt er door cTWO gekeken naar mogelijkheden van samenhangend onderwijs. Zie Materiaal NLT Dynamische Modellen vwo

 

Voor het rapporteren over de ervaringen met de materialen is er een evaluatieformat opgesteld.

Voor het produceren van materialen is een lijst met criteria voor materialen opgesteld.