De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft kennisgenomen van het standpunt van de staatssecretaris en van diverse reacties. De mening van cTWO is dat in de plannen van de staatssecretaris onvoldoende rekening wordt gehouden met de onderwijsbaarheid, de samenhang en de studeerbaarheid. Het programma's raken daarmee uit balans. Daarnaast roept de nota van de staatssecretaris ook diverse vragen op. Er is een gesprek met de staatssecretaris gepland, waarin cTWO bovenstaande punten aan de orde wil stellen. Wij beperken ons derhalve tot deze korte reactie. Op 29 februari 2008 heeft cTWO naar OCW toe gereageerd op de reacties van resonansgroep en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Deze geven ook aan op welke wijze cTWO is samengesteld en hoe en waarom ze tot haar afweging gekomen is. In de discussies rond de programma's valt ons op, dat er soms een uitvergroting plaatsvindt van de verwachte inhoud of de omvang van een aantal onderdelen. Verder is het van belang dat de voorgestelde programma's na uitvoerig beproefd te zijn (en eventueel aangepast) voor het eerst in 2013 in de vierde klas van havo en vwo hun intrede zullen doen. cTWO verwacht daarbij effecten van vitalisering van de onderbouw.

 

april 2008