[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

DocentPraktijken in ICT-rijk wiskundeonderwijs

DPICT (DocentPraktijken in ICT-rijk wiskundeonderwijs) is een project in het onderzoeksprogramma ‘Kennis van Waarde Maken’ van Kennisnet. Het onderzoek richt zich op het gebruik van ICT in de wiskundeles en de rol van de docent hierin. Aanleiding is dat de integratie van ICT in de lespraktijk lastig blijkt. Een van de oorzaken hiervoor is dat veel docenten niet goed weten hoe ze ICT op een zinvolle manier kunnen inzetten in hun les.

Om te onderzoeken hoe ICT een plaats kan krijgen, welke praktijken geschikt zijn en hoe de gemiddelde docent zich deze praktijken eigen kan maken, is in dit project een community van twaalf docenten en vier onderzoekers ingericht. De deelnemende docenten hebben gedurende het schooljaar 2011-2012 drie beproefde lessenseries uitgevoerd in klas 2 van havo-vwo.

Tijdens de lessenseries is geïnventariseerd hoe de docenten omgaan met ICT in de les. De effectiviteit van de lessenseries is gemeten door middel van voor- en natoetsen. De efficiëntie van de handelingspraktijken van de docenten is gemeten aan de hand van zelfrapportages door de docenten.

De resultaten van het onderzoek omvatten een overzicht van efficiënte en effectieve manieren om ICT in te zetten in de wiskundeles en inzicht in de manier waarop deelname in een community de professionele ontwikkeling van gemiddelde docenten bevordert. Deze inzichten kunnen worden ingezet in de professionalisering van zittende en toekomstige docenten.

 
   
[an error occurred while processing this directive]