Op 18 mei 2016 organiseerden ECENT en ELWIeR de jaarlijkse

Conferentie voor lerarenopleiders
wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen/techniek
Bèta in samenhang in 2032

Inhoudelijk

Het 'STEM'-gebied (science, technology, engineering, mathematics) staat nooit stil, en dat heeft ook invloed op hoe leraren worden opgeleid (po, vo, mbo).

De samenhang tussen de verschillende bètadisciplines werd met name in de eerste ronde sterk benadrukt. In deze eerste ronde werden enkele actuele thema's belicht vanuit zowel de hoek van wiskunde/rekenen als de hoek van natuurwetenschappen/techniek.
Voor zowel Pabo, eerste graads als tweede graads docentopleiders is een werkgroep georganiseerd.

In de tweede en derde ronde bestond er de mogelijkheid in gesprek te gaan met opleiders uit hetzelfde werkveld.
Het programma met de verschillende werkgroepen staat hier onder beschreven.

Ecent en Elwier samen

Het is de eerste keer dat ECENT en ELWIeR gezamenlijk hun conferentie hielden. Er was veel ruimte voor de discussies in de 'eigen bloedgroepen'.
De plenaire lezing werd verzorgd door Marc de Vries (hoogleraar TU Delft), die gevraagd werd op dit gezamenlijke gebied van de lerarenopleidingen te reflecteren.Programma in de Domstad
09:30 - 09:45 Ontvangst met koffie/thee
09:45 - 10:30 Openingslezing door Marc de Vries
10:45 - 11:30 Ronde 1: over de muurtjes kijken w.b. 'Bèta in samenhang'
11:45 - 13:00 Ronde 2: werkgroepen
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:15 Ronde 3: werkgroepen
15:30 - 16:30 Ronde 4: vrije werkgroepronde (op aanvraag bij de organisatie, zaaltjes beschikbaar).
16:15 - 17:00 Oratie Wouter van Joolingen: Modellenwerk

Programma

alg.:
alg
elwier:
pabo
2e
1e
ecent:
pabo
2e
1e


09:45 - 11:15De E in STEM: va...
De Vries...
 
11:30 - 12:45Een onderzoekend...
Hotze, Borg, Jon...
pabo pabo  
Een onderzoekend...
Boersma, Louman,...
pabo pabo  
Brug tussen reke...
Gradener, Velder...
2e 2e  
Vakverbinding tw...
Duifhuis, Van Di...
2e 2e  
Raakvlakken tuss...
Roorda, Verhoeff...
1e 1e  
13:30 - 14:45Go Lab: Virtuele...
Coenders, Leemku...
2e 1e  
Hoe kunnen lerar...
Eijkelhof, Boerw...
2e 2e  
Samenhang in de ...
Konings, Van den...
2e 
Werkgroe...
Van Dijk...
2e 2e 
‘Spel 6+7&...
Keijzer, Duman, ...
pabo 
Wiskundige attit...
De Goeij, Oonk...
pabo 
Kloof of brug tu...
Brandsma, Zwart...
pabo 
Modelleren in sa...
Wietsma...
1e 2e  
Professionaliser...
Roorda, Daemen, ...
2e 1e  
15:00 - 16:15Morele dilemma&r...
Knippels, Verhoe...
2e 1e 
Chem4all - schak...
Coenders, Goedha...
2e 1e 
Rekenen voor de ...
Franken, Faarts,...
2e 
ICT en wiskunde...
De Haan, De Graa...
2e 
Postersessies: L...
Koops, Dijk...
 
Vierdejaars en d...
Boersma...
pabo 
Welke fa...
Blokhuis...
pabo 
Moeilijke opgave...
Keijzer, Brouwer...
pabo 
Docentprofession...
Binkhorst...
 

09:45 - 10:30
-
De Vries
alg
10:45 - 11:30
-
Hotze, Borg, Jonker
alg
pabo
pabo
-
Boersma, Louman, Keijzer
alg
pabo
pabo
-
Gradener, Velder, Konings
alg
2e
2e
-
Duifhuis, Van Dijk, Van den Bogaart
alg
2e
2e
-
Roorda, Verhoeff, Knippels, Wijers
alg
1e
1e
11:45 - 13:00
-
Coenders, Leemkuil
alg
2e
1e
-
Eijkelhof, Boerwinkel, Ottevanger, Spek, Kuiper
alg
2e
2e
-
Konings, Van den Bogaart, Gorter
2e
-
Van Dijk
2e
2e
-
Keijzer, Duman, Oonk, Stieltjes
pabo
-
De Goeij, Oonk
pabo
-
Brandsma, Zwart
pabo
-
Wietsma
alg
2e
1e
-
Roorda, Daemen, Palha, Verhoef, Wijers
alg
2e
1e
14:00 - 15:15
-
Knippels, Verhoeff
2e
1e
-
Coenders, Goedhart, Savelsbergh
2e
1e
-
Franken, Faarts, Van Alst
2e
-
De Haan, De Graaf, Velder
2e
-
Koops, Dijk
alg
-
Boersma
pabo
-
Blokhuis, Hendrikse, Keijzer, Luyten
-
Keijzer, Brouwer, Van den Bergh, Van Kooten
pabo
-
Binkhorst
alg
15:30 - 16:30
-
Coenders
2e
1e
-
Monquil
2e
1e
-
Baars
pabo
2e
pabo
2e
16:15 - 17:00
-
Van Joolingen
alg