GLOBE TROTTERS

a spherical geometry reading book
with
fitting internet-site


Earth

'Do you see the Equator
on Earth?'

usa-vlag uk-vlag

BOLBEWONERS

een meetkundig (voor-)leesboek
met
bijpassende internet-site

wereld3x
'Kan je met drie satellietfoto's
de hele aarde overzien?'

nederlvlag