Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Instituut(FI) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht, faculteit Bètawetenschappen.

Het instituut stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica  te bevorderen door:

  • onderzoek, expertise-ontwikkeling en kennisdeling op het gebied van bèta-onderwijs en -didactiek;
  • het opleiden van leraren in de bèta-vakken en het verzorgen van communicatieve en educatieve onderdelen in diverse andere bèta-opleidingen;
  • professionalisering en ondersteuning van bèta-docenten en netwerken van docenten;
  • het aanbieden van onderwijsmaterialen en leerlingactiviteiten (outreach).

> Lees meer over het FI

© Freudenthal Instituut (FI) 1991 - 2014