LOGO HKRWO
De Historische Kring Reken- en WiskundeOnderwijs is een groep van geïnteresseerden in de geschiedenis van het onderwijs in rekenen en wiskunde. Sinds 1995 komen leden van de kring jaarlijks bijeen tijdens een symposium en wordt er een- of tweemaal per jaar een nieuwsbrief rondgestuurd. Wie interesse heeft kan aan de e-maillijst van de Historische Kring worden toegevoegd. Alleen aan deelname aan het jaarlijkse symposium zijn kosten verbonden.De HKRWO-symposia worden elk jaar gehouden op een zaterdag in mei.

Symposium XVIII vindt plaats op zaterdag 12 mei 2012 in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht (een paar minuten lopen van CS).

Inloop en koffie vanaf 9.30 uur, start programma 10.15 uur, einde rond 15.30 uur.

Zie voor de inhoud van het symposium het programma. Aanmelding door het zenden van een e-mail aan Harm Jan Smid: h.j.smid@ipact.nl, onder gelijktijdige overmaking van € 25,- op girorekening 4657326, t.n.v. HKRWO Leiden.
Klik hier voor de voorwaarden van deelname.Voor het laatst gewijzigd op 4-4-2012