De 'Java Runtime Environment' is niet geïnstalleerd

Uw machine mist een onderdeel dat nodig is om onze applets (een Java-programma) te laten functioneren.
Het gaat om een 'plugin' voor uw internet browser: de Java Runtime Environment (JRE) van Sun.
Hieronder vindt u een link naar de installatie-instructies van deze Java Runtime Environment.

Installatie-instructies: http://java.com/nl/download/
The 'Java Runtime Environment' is not installed

Your machine misses the plugin needed to make our applets run properly.
Your browser needs this Java Runtime Environment (JRE) plugin by Sun.
The link will guide you to the installation instructions for your platform.

Installation instructions: http://java.com/en/download/

De 'Java Runtime Environment' staat uit

Uw internet browser (Internet Explorer, Firefox, ...) geeft de mogelijkheid om de Java Plugin uit te zetten.
Dit kan de reden zijn dat u nu geen Java-inhoud ziet.
Zet de Java Plugin weer aan (bij de instellingen van uw browser of in het controlepaneel van Windows)


The 'Java Runtime Environment' is disabled

Your internet browser (Internet Explorer, Firefox, ...) gives the option of disabling the Java Plugin.
This may be the reason that you cannot see Java content.
Enable the Java Plugin (through your browser settings or the Windows control panel)

Oude FIsme Javatoepassingen kunnen problemen hebben

We hebben per FIsme-Javatoepassing aangegeven (op de betreffende pagina) dat er eventueel problemen kunnen zijn.
Dit geldt vooral voor Javatoepassingen van voor 2005. Door updates van Java kunnen deze problemen geven ('security/permission' problemen).

De FIsme-collectie wordt gecontroleerd op deze problemen. Bij blijvende problemen worden deze toepassingen verwijderd uit de lijsten.


Old FIsme Java applications may cause problems

Old FIsme Java applications (prior to 2005) may cause problems (security/permissions problems due to Java virtual machine updates).

The FIsme collection is being checked. If problems persist, an application will be removed from the online collection.
Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht