| Home | Onderzoek naar rekenen/wiskunde in het mbo door het Freudenthal instituut

Onderzoek

Dit is het vervolg op het verschijnen van het Raamwerk rekenen-wiskunde mbo 1.0
met daarbij specifieke aandacht voor de afstemming met de Referentieniveaus voor rekenen (2F, 3F, etc.)

Nieuwe kwalificatiedossiers

Vanaf 16-2-2009 staan op de website kwalificatiesmbo.nl de dossiers 2009-2010 met daarin opgenomen een verwijzing naar rekenen-wiskunde (het raamwerk)

Vraagstelling
Welke niveaus zijn gekozen in de kwalificatiedossiers en wat kan gezegd worden over afstemming met de referentieniveaus van Meijerink?

Uitvoering

  • Arthur Bakker
  • Vincent Jonker
  • Henk van der Kooij
  • Monica Wijers

De kolomnamen kunnen gebruikt worden voor sortering

Versies van dit document

  • 20100127, nadere analyse
  • 20090217, 642 records (uitstroomprofielen) op basis van dossiers 2009-2010 ingevoerd