[an error occurred while processing this directive]
kop
| home | kop

Cursus voorjaar 2011 - Horeca


Eerste bijeenkomst 19 april 2011

14.00 - 17.00

 • Referentiekader: referentieniveaus rekenen: wat en hoe 
 • Stand van zaken m.b.t. toetsing en invoering

Resultaat: u kent het referentiekader, heeft zicht op de verschillen tussen de niveaus, en bent op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. invoering en toetsing/examinering.

Presentatie (pdf)

Huiswerk

 

Tweede bijeenkomst 10 mei 2011

14.00 - 17.00

 • Rekendidactiek en leerlijnen 
 • Hoe leren leerlingen rekenen in het basisonderwijs? 
 • Hoe bouw je daarop voort in vmbo en mbo?

Resultaat: U heeft kennisgemaakt met: de huidige rekendidactiek in het basisonderwijs; enkele leerlijnen; niveaus van oplossen en de rol van modellen; verschillende vormen van oefenen.

Presentatie (pdf)

Huiswerk

 • Onderzoek de rol van modellen en contexten in je eigen methode voor breuken, procenten en verhoudingen. Neem een voorbeeld mee
 • Ga in de eigen opleiding op zoek naar voorbeelden van of aanknopingspunten voor rekenen. Denk bijvoorbeeld aan:
  Kwalificatiedossier ('09/'10)
  Gesprek met docent andere (praktijk)vakken
  Situatie in praktijklokaal of bij ander vak (maak bijv. foto)
  Een 'ding' uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, meetinstrument .....
 • Neem voorbeeld(en) volgende keer mee
 • Neem je eigen rekenmethode mee (als je die hebt)
Derde bijeenkomst 24 mei 2011

14.00 - 17.00

 • Rekenen in de praktijk van vmbo en mbo 
 • Visies op rekenen 
 • Drieslag rekenen 
 • Rekenen en andere vakken (vmbo) en de beroepsopleiding (mbo)

Presentatie (pdf)

 

Resultaat: U heeft kennisgemaakt met het drieslagmodel functioneel rekenen; u heeft inzicht in en handvatten voor de uitwerking van drieslagmodel in eigen school/opleiding en voor het verrijken van het rekenonderwijs met en 'naast' de rekenmethode

 
Verwijzingen

Copyright 2010-2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]