[an error occurred while processing this directive]
kop
| home | kop

Cursus voorjaar 2012


Eerste bijeenkomst - dinsdag 10 april 2012 - referentiekader rekenen

Onderwerpen

  • Referentiekader
  • Examens

Presentatie als pdf

Huiswerk:

 • Lees het artikel: Waar cijfers weer getallen zijn van Maaike den Houting. Te vinden via http://www.fi.uu.nl/mbo/rekenen-> literatuur -> algemeen)
 • Doe een rekenactviteit of -opgave met je klas/groep en rapporteer daar de volgende keer over

Tweede bijeenkomst - dinsdag 8 mei 2012 - rekendidactiek en po

Onderwerpen:

 • Activiteit: hoe reken je zelf?
 • Rekenen en didactiek in het basisonderwijs
 • IJsbergmodel en niveaus van handelen

Presentatie als pdf

Huiswerk voor 22 mei

 • Waar hebben je deelnemers moeite mee? Wat vind jij moeilijk om uit te leggen? Neem voorbeelden mee.
 • Voorbereiding volgende keer ‘de praktijk’: Ga in de eigen opleiding op zoek naar voorbeelden van of aanknopingspunten voor rekenen. Denk bijvoorbeeld aan: Kwalificatiedossier; Gesprek met docent andere (praktijk)vakken; Situatie in praktijklokaal of bij ander vak (maak bijv. foto); Een ‘ding’ uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, meetinstrument ..... Neem voorbeeld(en) volgende keer mee.
 • Neem je eigen rekenmethode of rekenmateriaal mee

Derde bijeenkomst - dinsdag 22 mei 2012 - rekenen in (v)mbo

Onderwerpen:

 • visie op rekenen
 • drieslag rekenen/rekenen in andere vakken
 • didactiek: hoe rekenen leerlingen en hoe leg je het uit

Presentatie als pdf

 Vierde bijeenkomst - dinsdag 5 juni 2012 - enkele onderwerpen

 • Leerlijn breuken
 • Examen(s)
 • Differentiatie 

Presentatie als pdf

 

 Verwijzingen:

Materialen

Copyright 2012 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]