Veelgestelde vragen omtrent
Succes Rekenen

| home |
  1. Toolkit rekenen
  2. Gecijferdheid
  3. Eigen oplossingen
  4. Modellen
  5. Rekengesprekken

1 - Toolkit rekenen

vraag We merken dat de deelnemers het meeste moeite hebben met vermenigvuldigen en delen. We vroegen ons af of er bepaalde methodes is ‘de handel’ zijn die ons kunnen ondersteunen. Wij hebben geen idee wat gaat werken en hoop dat je ons kunt adviseren.
antwoord Oefeningen met vermenigvuldigen en delen zijn er in overvloed, maar de vraag is eigenlijk meer: wat wil je dat ze daarvan leren en waarom?
  • snappen ze wat vermenigvuldigen en delen betekent en in welke situatie het voor kan komen?
  • gaat het om eenvoudige vermenigvuldigingen (uit het hoofd) 2 keer 4 etc. Kunnen ze dat ook niet?
  • Dat is dan misschien wel de moeite waard om in te investeren vanuit concreet materiaal/situaties: 2 tafels met elk 4 stoelen; 2 pakken wasmiddel van elk 4 euro etc. Dit soort concreet materiaal werkt in mijn ogen beter dan specifiek rekenmateriaal hiervoor.
Zie verder rekenlijn.nl (overzicht vakdidactiek rekenen primair onderwijs)

2 - Gecijferdheid

vraagWat verstaan jullie onder gecijferdheid?
antwoord Gecijferdheid kan globaal gesproken beschreven worden als het vermogen om op passende wijze met getallen en getalsmatige gegevens om te gaan. Meer concreet kunnen we zeggen dat iemand die gecijferd is, beschikt over kennis en vaardigheden die getypeerd kunnen worden in de volgende opsomming:
- men kan persoonlijke betekenis geven aan getallen en bewerkingen ermee,
- men ziet interne en externe structuur van getallen en maakt daar strategisch gebruik van,
- men rekent veel uit het hoofd en volgt dan een 'natuurlijke aanpak',
- men beschikt over handige modellen ter ondersteuning van het rekenen, en
- er wordt gepast gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals de zakrekenmachine.

Zie www.wiskundeonderwijs.nl

3 - Eigen oplossingen

vraag
antwoord ik heb nog geen antwoord

4 - Modellen

vraag
antwoord ik heb nog geen antwoord

5 - Rekengesprekken

vraag
antwoord ik heb nog geen antwoord