kop

Cursus rekenen en differentiatie

| home |
Ontwikkeld door: ROC Albeda ROC Midden Nederland Universiteit Utrecht


Bijeenkomsten
1 Info, Kennismaking model (fasen) en start van les.
Powerpoint 1 (pdf)
2 Oefenen starter; (verlengde) instructie; (minimum)doelen opstellen; niveaubepaling.
Powerpoint 2 (pdf)
3 Oefenen instructiefase (groepsinstructie en verlengde instructie); vakdidactische verdieping verlengde instructie; verwerkingsfase.
Powerpoint 3 (pdf)
4 Feedback op lessenserie; samenhang; werkvomen; ontwerp eindtoets
Powerpoint 4 (pdf)
Hier vindt u het volledige draaiboek van de cursus (pdf)
Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2015 Universiteit Utrecht / NRO