[an error occurred while processing this directive]
kop
| home | kop

Leerlijn rekenen en Gezondheidszorg College


 

Algemeen

In 2013 is voor het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland op basis van de ROC-breed ontwikkelde leerlijn rekenen een overzicht/document opgesteld van de College-specifieke keuzes w.b. rekenen (oplevering product 1-1-2014).

Eindrapportage

De eindrapportage zal intern verspreid worden.

Aanbevelingen: leerlijn rekenen
 1. Baseer het onderwijs op de ROC MN leerlijn rekenen.
 2. Leg een volgorde vast binnen het gehele College (in principe de volgorde zoals deze in de leerlijn rekenen wordt aangegeven).
  Zie ook deze uitwerkingen
 3. Werk 'concentrisch'. De huidige rekenmethodes werken lineair. Het is verstandiger onderwerpen steeds terug te laten komen (zeker het domein getallen). Lees meer
 4. Gezien de verschillen tussen de opleidingen wordt er geen voorstel gedaan voor tijdsduur. Per opleiding zal het aantal uur moeten worden vastgesteld (uitgaande van de duimregel dat een BOL opleiding van 3 jaar kan beschikken over 160 uur rekenonderwijs)
 5. Geef docenten die mogelijkheden zien een deel van het rekenonderwijs onder te brengen in hun praktijk- en theorievak de vrijheid dit te implementeren.
Aanbevelingen: differentiatie
 1. Werken in niveaugroepen kan alleen maar onder bijzondere omstandigheden (als er vergelijkbare parallelklassen zijn; als er voldoende docenten zijn; als de lokalen naast elkaar liggen op dezelfde gang; ...). Het lijkt er momenteel (eind 2013) op dat deze omstandigheden zich amper voordoen -> Investeer dus in de professionaliteit van de betrokken docenten om differentiatie binnen de eigen klas vorm te geven (en faciliteer de docenten hiervoor).
 2. Maak snel werk van de maatregelen w.b. dyscalculie (zie hiervoor de officiele stukken op examenbladmbo.nl)
Aanbevelingen: overig
 1. Richt een permanente werk(vak)groep rekenen in voor beide GZ-colleges. Deze werkgroep zal in ieder geval nog in 2014 en 2015 actief moeten zijn, gezien de doorlopende ontwikkelingen w.b. rekenen en de nieuwe verantwoordelijkheden voor het ROC.
 2. Hoewel de term 'rekencoach' in 2014 niet meer gevoerd kan worden, wordt aanbevolen dat enkele rekendocenten w.b. het masterplan dyscalculie taakuren krijgen om de maatregelen op dit gebied in goede banen te leiden.
 3. Per college (dus voor GZ 2 maal) is het verstandig om een 'rekenlokaal' in te richten.
 4. Wat betreft het vaststellen van het instap-rekenniveau ROC-breed wordt momenteel gebruikgemaakt van de TOA-toets. Bedenk dat de voorbeeldtoetsen van het Cito/CvE een betere indicator zijn voor het rekenniveau.
 5. Overweeg het weglaten van de TOA-entree-toets op het moment dat het ROC volledig kan beschikken over de gegevens van alle leerlingen w.b. de verplichte rekentoets vo (in principe is dit al de situatie vanaf 2014).
Rekencoaches
 • Clary van den Berg
 • Marian van Brandenburg
 • Klaas Brolman
 • Dini Gieteling
 • Dorine Kilian
 • Susan Koops
 • Franca van de Loo
 • Thea Parren
 • Eva Zwolsman
Bijeenkomsten
 • 3 december 2013, 15:00 - 17:00 PDF (vondellaan)
 • 14 november 2013, 15:00 - 17:00 PDF (vondellaan)
 • 26 juni 2013
Vragenlijst
Begeleiding vanuit ROCMN
 • Ingrid Koopman
Begeleiding vanuit Freudenthal Instituut
 • Vincent Jonker
 • Monica Wijers

Copyright 2013-2014 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]