[an error occurred while processing this directive]
kop
| home | kop

Cursussen rekenen ROC Midden Nederland


 

Doel en doelgroep

Het gaat in deze verdiepinsgmodule om het zelf leren ontwerpen van rekenonderwijs in de vorm van functionele rekenopdrachten en rijke rekenlessen passend bij de beroepscontext of burgerschapssituaties. De doelgroep bestaat uit ervaren rekendocenten die in hun lessen willen werken met zelf ontwikkeld materiaal, naast of ter vervanging van de rekenmethode.

Instroomeisen

Deelnemers:

 • Hebben naast een basisscholing op het gebied van rekenen tenminste twee domeinmodules gevolgd.
 • Hebben zich verdiept in de didactiek van rekenen.
 • Zijn uitstekend op de hoogte van de inhoud en regelgeving mbt de referentieniveaus.
 • Zijn werkzaam als docent rekenen.
Data
 • 17-9-2013
  Presentatie als pdf
 • 1-10-2013
  pdf
  Huiswerk vooraf: voer (een deel van) je geplande ontwerp uit. Probeer het uit dwz leg het voor aan een klas, een kleine groep deelnemers of aan een of meer collega's. Neem je ontwerp en je ervaringen mee.

Bijeenkomsten van 14:00-17:00

Inhoud van de module

Het ontwerpen van functionele rekenopdrachten en rekenlessen staat in de bijeenkomsten centraal. In de werkbijeenkomsten gaan we aan de slag met analyseren en aanpassen van bestaande opgaven; met ontwerpen van opdrachten of lessen bij meegenomen bronnen. Daarbij komt aan bod: visie op rekenonderwijs en -didactiek, kenmerken van goede functionele opgaven, ontwerpprincipes. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ook feedback leveren op elkaars producten. De bedoeling is dat het ontwikkeld materiaal wordt uitgeprobeerd in de eigen lessen.
Additioneel kan er een terugkombijeenkomst worden gehouden waarin ervaringen worden uitgewisseld en materiaal wordt herzien.


Copyright 2013 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]