[an error occurred while processing this directive]
| home | kop

Leerlijn rekenen en Welzijn College


 

Algemeen

In 2013 is voor het Welzijn College van ROC Midden Nederland op basis van de ROC-breed ontwikkelde leerlijn rekenen een overzicht/document opgesteld van de College-specifieke keuzes w.b. rekenen (oplevering product 1-2-2014).

Opgeleverde leerlijn


klik voor uitvergroting.

Eindrapportage

De eindrapportage is intern verspreid.

Aanbevelingen: leerlijn rekenen
 1. Neem de geadviseerde rekenleerlijn met de beschreven volgorde van onderdelen als uitgangspunt voor het gehele college.
 2. Door bovengenoemd voorstel ontstaat een meer concentrische aanpak. Het is verstandiger onderwerpen steeds terug te laten komen (zeker het domein getallen).
 3. Ga met de uitgever (met uitgevers) in discussie of zij de methode zo kunnen aanbieden dat de gewenste volgorde uit de leerlijn kan worden gevolgd.
Aanbevelingen: differentiatie
 1. Voer geen homogene rekenniveaugroepen in die de opleidingen en de jaargroepen doorbreken
 2. Investeer in de competentie van de rekendocenten om interne (convergerende) differentiatie toe te passen in de rekenlessen. Facilteer de rekendocenten om hierin bijgeschoold te worden
 3. Maak snel werk van de maatregelen w.b. dyscalculie (zie hiervoor de officiele stukken op examenbladmbo.nl). Werk samen met andere colleges (en stem ook af met andere ROC's).
Aanbevelingen: overig
 1. Werk aan rijke projectopdrachten met rekentaken voor rekenaars die het vereiste rekenniveau al behaald hebben binnen de (voor)opleiding.
 2. Werk gedurende schooljaar 2014/2015 aan het rekenbeleid voor de toekomst - wanneer de meerderheid van de instromende studenten in BOL (18-) het niveau 2F al heeft behaald in het vmbo
 3. Gebruik vanaf augustus 2014 of 2015 de resultaten per domein op de in het vmbo verplichte officiele rekentoets 2F van CvE/Cito als indicator voor het rekenniveau in plaats van (eventueel naast) de TOA-toets.
 4. Per college is het verstandig om een aantal 'rekenlokalen' in te richten.
Rekencoaches
 • Hanneke Broere
 • Bas Golbach
 • Bart de Leeuw
 • Johannes Otten
 • Martijni Tanis
 • Sjon de Vries
 • Eva Donkerbroek
 • Saadsja Gerding (2012-2013)
Bijeenkomsten
Vragenlijst

Vragenlijst rekenleerlijnen

Begeleiding vanuit ROCMN
 • Koen Hölscher
 • Ingrid Koopman (2013)
 • Albertien Parlevliet
Begeleiding vanuit Freudenthal Instituut
 • Vincent Jonker
 • Monica WijersHuiswerk n.a.v. 14 mei 2013
 • Kijk naar de globale leerlijn (van ROC MN). Je kunt de bijbehorende beschrijving aldaar downloaden en de details achter deze leerlijn lezen (en becommentarieren).
 • Bedenk de globale ‘tijdlijn’ (1 j, 1,5 j, 2j) van deze leerlijn, o.a. rekening houdend met het schema van 9-9-9-9 weken.
 • Geef een reactie op de domein-indeling (met als meest in het oog springend kenmerk de integratie van het domein getallen)
 • Bijzondere onderwerpen o.a. ERWD
Producten n.a.v. 28 mei 2013


Bart


Sjon, Saadsja


Martijni, Hanneke (, Eva)


Copyright 2013-2014 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]