| home | Achtergrond | Downloads | Leerlijn in periodes | views |

Leerlijn rekenen ROC Midden Nederland

kop

Domein Rekeninhoud
domein getallen voor het grootste deel opgenomen in de andere domeinen ('rm'=rekenmachine)
1
Meten
1.1 Meetinstr., Metriek stelsel en tijd
1.1.1 (Komma-) getallen
1.1.2 negatieve getallen
1.1.3 x en : (10,100, etc.)
1.2 Omtrek en oppervlakte
1.2.1 +, -, x, :
(ook met rm)
1.2.2 Afronden
1.2.3 Wortelteken
1.2.4 Notatie m2 etc.
1.3 Inhoud
1.3.1 +, -, x, :
(ook met rm)
2
Verhoudingen
2.1 Verhoudingen (basis)
2.1.1 +, -, x, :
(ook met rm)
2.1.2 Handig rekenen
2.1.3 Afronden
2.1.4 Relatie breuken en delingen
2.2 Verhoudingen (complexer)
2.2.1 Grote getallen
2.2.2 relatie verhoudingen en breuken
2.3 Procenten (basis)
2.3.1 relatie eenvoudige percentages met breuken en delingen
2.3.2 handig rekenen met veelvouden van 5
2.3.3 rekenen(+,-,x, :) ook met kommagetallen ook afronden
2.3.4 schattend rekenen
2.4 Proc.: toe- en afname
2.4.1 breuken, delingen, verh. en %
2.5 Procenten (complexer)
2.5.1 Grote getallen
2.5.2 breuken, delingen, verh. en %
3
Verbanden
3.1 Rekenvoorschriften en formules
3.1.1 Volgorde bewerkingen
3.1.2 Haakjes
3.2 Tabellen, grafieken en diagrammen
3.2.1 Afgelezen waarden
3.2.2 Getallenlijn (assen)
4
Meetkunde
4.1 Representeren en visualiseren
4.2 Ruimtelijke orientatie
4.3 Rekenen in meetkunde
4.3.1 Bewerkingen met getallen
5
Getallen
5.1 Handig rekenen
5.2 Breuken
5.3 Grote getallen
5.4 Papier en rekenmachine

Ga met de muis over de onderdelen (bij een touchscreen aanklikken) en u krijgt extra informatie.