[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekencoordinator - ROC van Amsterdam

| ^ | home |


Cursus rekencoördinator

Doelgroep: rekencoördinatoren met centrale taken voor rekenbeleid in hun branche. Elke rekencoördinator kan de cursus volgen samen met een van de rekendocenten uit de eigen branche/afdeling.
Voorkennis en ervaring

 • Basis- en vervolgcursus (of vergelijkbare ervaring);
 • Ervaring met rekenonderwijs op het ROC in de eigen branche.
Inhoud

In de cursus staat de implementatie van kwalitatief goed rekenonderwijs in de branches centraal. Vanuit inhoudelijke aspecten, besteden we in de bijeenkomsten steeds aandacht aan de rol die de rekencoördinator hierin speelt en hoe hij/zij daarbij zijn team kan aansturen en begeleiden. De precieze inhoud wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Onderwerpen zijn, onder andere:

 • Het profiel van een rekencoördinator: wat zijn de taken en verantwoordelijkheden. We wisselen ervaringen, knelpunten en successen uit. Elke rekencoördinator formuleert de leervragen waaraan hij/zij in de cursus wil werken.
 • Ontwikkelen van een visie op rekenen en afgeleid daarvan op goed rekenonderwijs binnen de eigen branche. Verschillende aspecten van visies op rekenen en rekenonderwijs worden uitgediept en we gaan aan de slag met verschillende methoden om een visie te ontwikkelen met een team.
 • Leerlijnen: voor rekencoördinatoren is het van belang om zicht te hebben op de leerlijnen rekenen en de bijbehorende didactiek. Daarnaast krijgt het overbrengen van deze kennis aan het team en het inzetten ervan voor de vormgeving van het rekenbeleid en het rekenonderwijs aandacht. Hoe borg je de leerlijnen in je onderwijs?
 • Factoren die de kwaliteit van het rekenonderwijs beïnvloeden: welke zijn dat en hoe ga je daarmee om als rekencoördinator?
 • Implementatie van de Drieslag Rekenen
 • Zwakke leerlingen: hoe biedt je die goed en effectief rekenonderwijs? Wat zijn zwakke rekenaars? Wat hebben ze nodig en hoe kan je dat in je branche organiseren?
 • Organisatie van het rekenonderwijs in de branche op korte en lange termijn. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en geanalyseerd: waar zitten sterke en zwakke punten, zowel op het vlak van organisatie, als van resultaten. Hoe monitor je dit en wat doe je met de uitkomsten. Welke modellen zijn er om rekenonderwijs te organiseren? Hoe passen die in je eigen branche?
Werkwijze en resultaat
 • Vooraf: intakegesprek van half uur per tweetal (coördinator en docent) aan de hand van een opdracht/vragenlijst.
 • 6 bijeenkomsten van bijvoorbeeld drie uur.
 • Tussen de bijeenkomsten opdrachten om uit te voeren met het eigen team.

Producten zijn:

 • Een branchespecifieke plan voor de implementatie van het rekenonderwijs dat gedragen wordt door het hele team;
 • Voorbeelden van zelf ontwikkelde branchespecifieke en eventueel generieke, rekenmaterialen.

Begeleiding

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

 • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
 • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl

Omvang

Minimale groepsgrootte: 8 á 10 deelnemers

Maximaal: 20 deelnemers

 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 

 

 


Copyright 2012 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]