[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus zelf ontwerpen - ROC van Amsterdam

| ^ | home |


Cursus zelf ontwerpen

Doel en doelgroep

Sommige docenten zijn krachtige ontwerpers. Zij kunnen het bestaande onderwijs (vaak gebaseerd op de rekenmethode) verrijken door het toevoegen van eigen materiaal en eigen werkvormen.

Voorkennis en ervaring

Deelnemers:

 • Hebben de vervolgcursus rekenen gevolgd (of kunnen op een andere wijze aantonen dat zij goed op de hoogte zijn van de eisen van 2F en 3F in het mbo en de concrete invulling daarvan)
 • Zijn werkzaam als docent rekenen
Inhoud

 • Bijeenkomst 1: Eigen materiaal uitwisselen
  In deze cursus zullen mensen vaak al met enige ervaring samenkomen. In de eerste bijeenkomst vragen we de cursisten zelfgemaakt materiaal mee te nemen. Dit kunnen extra opdrachten zijn, toetsen, multimediaal materiaal etc. De eigenschappen van dit materiaal worden verkend, en onderzocht wordt of dit materiaal gezamenlijk kan worden gebruikt binnen ROCvA.
 • Bijeenkomst 2: Materiaal samen ontwikkelen en delen
  In de tweede bijeenkomst gaan we concreet ontwerpen. Dit kan individueel, maar ook in tweetallen. Cursisten krijgen feedback op het ontwikkelde materiaal, en ook nu wordt, bij succesvol ontwerp, ernaar gestreefd het materiaal gezamenlijk aan te bieden aan andere collega's van ROCvA.
 • Bijeenkomst 3: Gebruikmaken van afwijkende werkvormen
  De derde bijeenkomst staat in het teken van bijzondere werkvormen, zoals wedstrijden, leerlingen die werken aan grotere opdrachten, samenwerkingsvormen, e.d.

Begeleiding

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

 • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
 • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl

Omvang

Minimale groepsgrootte: 8 á 10 deelnemers

Maximaal: 20 deelnemers

 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 

 

 


Copyright 2012 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]