[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus zwakke rekenaars - ROC van Amsterdam

| ^ | home |


Cursus zwakke rekenaars

Doel en doelgroep

Het gaat in deze cursus om het beter toerusten van rekendocenten die werken met (geclusterde groepen) zwakke rekenaars.

Voorkennis en ervaring

Deelnemers:

  • Hebben een basisscholing op het gebied van rekenen gevolgd
  • Zijn op de hoogte van de inhoud en regelgeving mbt de referentieniveaus.
  • Zijn werkzaam als docent rekenen
Inhoud

Hieronder wordt de inhoud van de cursus in grote lijnen beschreven. In overleg met de deelnemers wordt hier verder vorm aan gegeven. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht, ook in de vorm van huiswerk.

  • Bijeenkomst 1: Verkennen van de problematiek van zwakke rekenaars Aan de hand van theorie en voorbeelden komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat zijn zwakke rekenaars? Welke kenmerken vertonen zij en welke problemen hebben zij met rekenen? Misverstanden over zwakke rekenaars. Mogelijke oorzaken van rekenproblemen. Wat is diagnosticerend onderwijzen?
  • Bijeenkomst 2 en 3: Leerlijnen en didactiek Aan de hand van voorbeelden van casussen en opgaven oefenen de cursisten met verschillende didactische aanpakken (onder andere verschillende manieren van betekenis geven aan rekenen) en met het uitzetten van leerlijnen. Hoe help je zwakke rekenaars verder? Wat kun je doen om de overgang van 1F naar 2F soepel te laten verlopen, welke inhouden zijn het meestal van belang voor de doorgaande lijn?
  • Bijeenkomst 4: Lesmaterialen en toetsen In deze laatste bijeenkomst staan lesmateriaal en toetsen centraal. Welke materialen en toetsen zijn beschikbaar en geschikt voor deelnemers met rekenproblemen? Hoe kun je materialen aanpassen en geschikt maken? Hoe kom je er als docent achter wat een deelnemer wel en niet kan; wat kun je achterhalen uit werk van deelnemers en/of een gesprek erover?

Begeleiding

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

  • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
  • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl

Omvang

Minimale groepsgrootte: 8 á 10 deelnemers

Maximaal: 20 deelnemers

 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 

 

 


Copyright 2012 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]