Reactie op cTWO concept-examenprogramma’s

Freudenthal Instituut, 14 september 2007

 

Herfst 2006 publiceerde de cTWO een concept-visiedocument. Dat is onder invloed van de openbare discussie en de weloverwogen bijdragen van diverse instanties aanmerkelijk verbeterd en verrijkt tot het definitieve visiedocument, dat maart 2007 verscheen.

Voor ons liggen nu de cTWO-publicaties van de voorgestelde eindtermen wiskunde A, B, C en D. Het is treurig te moeten constateren dat dit weer een behoorlijke stap terug lijkt te zijn. De mooie idealen en de brede visie op wiskunde zelf, namelijk wiskunde bedrijven en wiskunde leren in een samenhangend geheel van denken en doen, van abstractie en concretisering, zoals die in het visiedocument voorzichtig naar voren werden gebracht, maken plaats voor:

 

Reacties per programma

Via de verwijzingen hieronder vindt u de voorlopige reacties van het Freudenthal Instituut op de voorstellen voor de programma’s wiskunde A vwo, wiskunde B&D vwo en wiskunde B&D havo. We beperken ons tot deze programma’s omdat naar onze mening de geest van de nieuwe voorstellen daar het sterkst tot uitdrukking komt.