Rekenen(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Literatuur
Verplichte literatuur
 • Ballering, F. (2012). Het metriek stelsel; Eerst begrip, dan de formule (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo 2)
 • Bohnenn, E. (2009). Handboek NT1. Voor docenten en opleiders. Leiden: ETV.
 • Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Raamwerk docent basisvaardigheden (PDF) (pp. 34). Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.
 • Den Hollander, I., Haacke, F., Jacobs, A., Jonker, V., Stelwagen, R., Thijssen, R. and Wijers, M. (2012). Standaarden en eindtermen ve (PDF). Den Bosch: Cinop.
 • Den Houting, M. (2007). Waar cijfers weer getallen zijn... (PDF) Euclides, 82(6), 300-302
Aanbevolen literatuur
 • Borghouts, C. (2012). De vertaalcirkel (PDF) Volgens Bartjens, 31(2), 10-11
 • Borghouts, C. and Garssen, F. (2010). Gedachtenvol oefenen: welke sommen horen bij elkaar Volgens Bartjens, 29(4), 15-18
 • Boswinkel, N. and Moerlands, F. (2003). Het topje van de ijsberg (PDF). In K. Groenewegen (Ed.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 103-114). Utrecht: Freudenthal instituut.
 • Buijs, K. (2000). Hoofdrekenen anno 2000 (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 18(3), 28-36
 • Buijs, K. (2012). Onderweg naar 2F. Rekenen in het (v)mbo (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • Dolk, M. and Te Selle, A. (2009). Op zoek naar een startsom. Gedachtenvol oefenen (PDF) Volgens Bartjens, 29(2), 8-10
 • Espeldoorn, M., Vaneker, J. and Ten Dam, P. (2012). De instructie staat centraal. Samen rekenen in het vmbo: een praktijkvoorbeeld (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo 2)
 • Jonker, V. and Wijers, M. (2012). Functioneel rekenen. Rekenen in andere vakken (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo 2), 29-31
 • Logtenberg, H. and Brandt, R. (2012). Rekenwerkgesprek. Snel zicht krijgen op rekenproblemen in de klas (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • Stelwagen, R. and Reichardt, R. (2012). Rekenen in een context. Functionele rekenopdrachten in het mbo (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • Stelwagen, R. and Van Kleef, A. (2012). De Drieslag Functioneel Rekenen. Rekenonderwijs vormgeven in het mbo (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • Wijers, M. (2008). Verhoudingen: doorlopende leerlijn?! (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde (pp. 145-154). Utrecht: Panama/FIsme.
 • Wijers, M. and Jonker, V. (2012). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je er mee als docent? (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
Overige literatuur/verwijzingen
 • Bishop, A. J. (1986). Mathematics education as cultural induction (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 6(1), 27-32
 • De Haan, D., Haarsma, J., Van Merwijk, F., Nielissen, G., Staal, H. and De Weerd, N. (2008). Minor rekenen-wiskunde 10-14 (PDF) (pp. 148): Open Universiteit.
 • De Kleuver, G. (2012). Aanval op uitval. Doorlopende leerlijnen rekenen vmbo/mbo (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • De Weerd, N. and Nielissen, G. (2009). Minor doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde. In R. Keijzer and V. Jonker (Eds.), Over de muurtjes kijken. Verslag twee jaar ELWIeR. Utrecht: Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen (Freudenthal instituut).
 • Garssen, F. (2010). Gedachtenvol oefenen. Werken aan een houdingverandering Volgens Bartjens, 29(3), 4-7
 • Haacke, F. and Reichardt, R. (2012). Anders dan de rekenles (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • Schmidt, V. and Wijers, M. (2012). Sommen en authentieke problemen; rekenmethodes en toetsing 2F en 3F (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo)
 • Van Eerde, H. A. A. (2009). Rekenen-wiskunde en taal: een didactisch duo (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(3), 19-32
 • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (2, VO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (3, MBO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Van Zanten, M., Barth, F., Faarts, J., Van Gool, A. and Keijzer, R. (2009). Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs (PDF). Den Haag / Utrecht: HBO raad / ELWIeR/Panama.