Welkom
Het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen, met name in het primair en voortgezet onderwijs, te bevorderen. Het instituut realiseert deze doelstelling door middel van onderzoek, opleiding, curriculumontwikkeling en dienstverlening.
Het instituut heeft twee afdelingen: didactiek van de wiskunde en didactiek van de natuurwetenschappen. De afdeling didactiek van de wiskunde is expertisecentrum reken-wiskundeonderwijs en heeft als doel het reken-wiskundeonderwijs op alle niveaus te verbeteren, vooral in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Zie verder: over het FI.
Het FIsme is onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

[an error occurred while processing this directive]
Verwijzingen
Publicaties[alle publicaties >>]
[an error occurred while processing this directive]

Projectwebsites[alle sites >>]
Speciaal Rekenen  • Alympiade  • Nieuwe Wiskrant  • NWD  • Panama 
Materialen/spelletjes
rekenweb (po)
rekenweb
wisweb (vo)
wisbaak

[an error occurred while processing this directive]
© FIsme 2006-2010