Over het FI

Het Freudenthal Instituut (FI) doet onderzoek naar alle aspecten van het wiskundeonderwijs.
Het doel daarvan is het reken-wiskundeonderwijs op alle niveaus te verbeteren, vooral in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Zie voor een toelichting de volledige beschrijving van onze missie.
Voor het inhoudelijk jaarverslag van het Fi over 2005, klik hier.

Hans Freudenthal, foto: Werry Crone Het Freudenthal Instituut werd in 1971 opgericht door de Duits/Nederlandse wiskundige en schrijver, pedagoog professor Hans Freudenthal (1905 - 1990).
Bij het instituut werken ongeveer 70 mensen. Sommige medewerkers doen parttime wetenschappelijk onderzoek, en geven daarnaast les op een school.
Het Freudenthal Instituut is onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen en van het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, beide onderdeel van de Universiteit Utrecht.
Sinds 2003 is er een internationaal instituut voor wiskundeonderwijs, Freudenthal Institute - USA (Fi-US), opgericht in samenwerking met de Universiteit van Wisconsin te Madison, USA. Sinds 1 januari 2006 is dit instituut gevestigd bij de Universiteit van Colorado te Boulder.

Het FI heeft internationaal een goede reputatie en voert projecten uit in vele landen, met name in Nederland en de Verenigde Staten.
Onderzoek naar en vernieuwing van wiskundeonderwijs is uitdagend werk. We moeten vaak een evenwicht zoeken tussen de eigen onderzoeksagenda en de vragen vanuit het veld, de overheid en wetenschappelijke instellingen. Het Freudenthal Instituut streeft daarom naar een evenwicht tussen macro- en microniveau, tussen wat kan en wat wenselijk is, tussen ontwikkeling en onderzoek, tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, tussen fundamenteel en praktisch onderzoek, tussen nationale en internationale projecten, en tussen langlopende en kortlopende projecten.

Het doet mij plezier u op onze website te verwelkomen. U kunt ons altijd een bericht sturen als u vragen heeft of als u nadere informatie wilt.

Jan van Maanen

Prof. dr. Jan van Maanen
directeur Freudenthal Instituut