Het zeepbellen project van de NWD

1996: Zeepbellen op de NWD

Op de Nationale Wiskunde Dagen van 1996 waren er twee bijdragen over zeepbellen: de plenaire lezing van Dr. Cyril Isenberg (Soap films and soap bubbles) en de workshop van Hans van Lint (Meetkundige structuren in het vrije veld). Isenberg demonstreerde met behulp van diverse draadmodellen en een grote bak zeepsop hoe zeepvliezen zich vormen volgens minimaal structuren.

De NWD-Ontwerpdagen

Aansluitend op de NWD96 zijn de NWD-Ontwerpdagen gehouden, een tweedaagse bijeenkomst met een groep enthousiaste NWD-deelnemers. Doel van deze dagen was, om lesmateriaal te maken rond enkele onderwerpen die op de NWD gepresenteerd waren, waaronder het onderwerp zeepbellen. De foto's geven een impressie van deze tweedaagse.

Zeepbellen in de klas, inclusief lespakketje

Naar aanleiding van de vijfde NWD in 1999 is de draad van de zeepbellen weer opgepakt. Het pakketje is herschreven en op een school in Groningen uitgeprobeerd. Enkele foto's geven een impressie uit de klas.

Het lespakketje en de bijbehorende docentenhandleiding zijn op deze cd-rom opgenomen als Word-bestand en te vinden in de map 'lesmateriaal' binnen de map 'zeepbel'. U kunt deze teksten binnenhalen in Word en eventueel naar eigen inzicht aanpassen.
U kunt deze documenten ook downloaden, Klik hier voor meer informatie.

1999: Bellen blazen op de NWD

Op de vijfde NWD krijgen de deelnemers de 'zeepvlies-sandwich' uitgereikt. Met dit perspexmodel kunt u zeepvliezen blazen, waardoor de minimaal structuren zichtbaar worden.Op de NWD is een zeepbellenhoek ingericht, waar u onder deskundige leiding kunt experimenteren met bellen blazen en het maken van zeepvliezen in de zeepvlies-sandwich.

Meer over zeepbellen

Wellicht is het thema ''zeepbellen'' geschikt voor een praktische opdracht of zelfs profielwerkstuk in de tweede fase, bijvoorbeeld in combinatie met het vak natuurkunde.
In de achtergrondinformatie vindt u een literatuurlijst en enkele links naar websites over zeepbellen..
Freudenthal Instituut Utrecht, 1999

Verantwoording

Ontwerp lespakket en docentenhandleiding: Mieke Abels en Jelske Kuijper
Ontwerp website: Heleen Verhage
 
Reacties op het NWD-zeepbellenproject zijn welkom bij : nwd@fi.uu.nl