De 30e Panama-conferentie op 18, 19 & 20 januari 2012

Opbrengstgericht onderwijs
- rekenen! – wiskunde? - 

Conferentiematerialen van de 30e conferentie vindt u in het conferentiearchief.