Panama-Post


Het tijdschrift 'Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk' richt zich op het gehele reken-wiskundeonderwijs voor kinderen tot en met 14 jaar. Dit betreft met name de volgende gebieden:


  • onderzoek en theorievorming;
  • onderwijsontwikkeling;
  • nascholing en begeleiding;
  • opleiding;
  • volwasseneneducatie;
  • actuele gebeurtenissen met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs en daarmee samenhangende opinies.

Daarmee richt het tijdschrift zich op onderzoekers, ontwikkelaars, opleiders en hen die in hun werk te maken hebben met rekenen-wiskunde in de volwasseneducatie.


Redactie

Hoofdredactie

R. Keijzer (eindredacteur)

B. Heijman


Redactie

F. Barth

C. Bodin-Baarends

C. Borghouts

K. Buys

D. van Eerde

A. van Gool

M. van den Heuvel-Panhuizen

J. Nelissen

W. Oonk

F. Van Mulken

W. Vermeulen

 

Redactieadres

R. Keijzer , FIsme
Postbus 85170
3508 AD Utrecht
telefoon 030 253 5663
telefax 030 253 74 94

 panamapost@fi.uu.nl 

 

Abonneren

 

Het tijdschrift 'Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk' is overgegaan in het tijdschrift 'Panama-Post - online'. Informatie en abonneren: www.panamapost.nl

 

Vragen en opmerkingen:

panamapost@nvorwo.nl