Rekenlijn - Stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen 4-14 jaar

Rekenlijn biedt leraren PO (incl. SO) en VO een visuele beschrijving van leerlijnen voor rekenen.Rekenlijn presenteert een overzicht van cruciale leermomenten die zich voordoen bij het rekenen in het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op de overgang van PO naar VO.Rekenlijn is opgezet volgens het referentiekader. In de vier domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden zijn verschillende leerstoflijnen in beeld gebracht. De kernen worden nader uitgewerkt aan de hand van een kernopgave, leerlingenwerk en achtergrondinformatie.Rekenlijn is gemaakt door: Freudenthal Instituut, SLO en KPC-groep

Rekenlijn-viewer
Helaas moeten wij mededelen dat de rekenlijn-viewer niet meer werkt.


We verwijzen nu nog slechts naar achtergrond-informatie per domein.