Rekenlijn - Achtergrond

Algemeen

Rekenlijn biedt een visuele beschrijving van een leerlijn voor het leren rekenen.

Rekenlijn gaat uit van de domeinindeling van het Referentiekader Rekenen en is daarom onderverdeeld in vier domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde, Verbanden. Elk domein bevat een aantal deellijnen, bijvoorbeeld: hele getallen, verhoudingsproblemen oplossen. Elke deelleerlijn biedt een overzicht van de 'kernen' per leerjaar. De nadruk ligt op de overgang van PO naar VO, het gebied van 10-14- jarigen.

Professionalisering

Rekenlijn kan prima worden ingezet bij professionaliserings-activiteiten.
Neem contact op als u hiervoor belangstelling heeft (fi at fi.uu.nl).

Handleiding

Bij Rekenlijn is een handleiding (pdf) geschreven.

Doel

Het doel van het Rekenlijn-project is tweeledig:

  • Bestaande leerlijnen, tussendoelen en referentieniveaubeschrijvingen inhoudelijk en qua beschrijvingswijze op elkaar afstemmen en indien nodig hiaten opvullen.
  • De 'nieuwe' leerlijnbeschrijving met behulp van ict voor leraren toegankelijk maken, met als doel docenten aan beide kanten van de 'scheidslijn' PO en VO te informeren over rekenen in het voor- en vervolgtraject.
Rekenen in vier domeinen
Achtergrond informatie, bronnen en literatuur bij elk van de vier domeinen
1F en 1S

Het referentiekader heeft in de niveaus 1F en 1S beschreven wat in het licht van een doorlopende leerlijn voor welke leerling aan het eind van het basisonderwijs cruciaal is in de eerdergenoemde domeinen. De plaats en de inhoud van cruciale leermomenten (de kernen) in de leerlijnen die naar deze niveaus leiden worden in beeld gebracht, zodat er een bruikbaar overzicht onstaat voor de praktijk van het onderwijs.

De rol van taal bij rekenen

In Rekenlijn is bij diverse onderwerpen aangegeven wat de rol van taal is bij rekenen.

In de wiki reken-wiskundeonderwijs is Algemene informatie over de rol van taal bij rekenen opgenomen.

[an error occurred while processing this directive]