Nationale Rekendagen 2005


Foto: Alle deelnemers van de Nationale Rekendagen 2005 in een staafdiagram:
"Hoe vaak heeft u de Nationale Rekendagen bezocht?"


Hier kunt u de foto's bekijken

Kort Verslag

Ruim 300 mensen hebben de Nationale Reken Dagen bezocht. De thema's die centraal stonden, waren:

  • realistisch rekenonderwijs geven,hoe doe je dat?
  • realistisch rekenen voor zwakke rekenaars
  • realistisch rekenen in de bovenbouw
  • diversen
Na de opening door de minister van Onderwijs - M. van der Hoeven - hebben de mensen zich deze 2 dagen kunnen verdiepen in verschillende rekenonderdelen.

3 lezingen
  • Realistisch rekenen binnen de verschillende vernieuwingsconcepten: Miriam Schreurs en Henk Veneman gingen een confrontatie over het onderwijs op de Iederwijs scholen niet uit de weg.
  • Speciaal rekenen: Nina Boswinkel en Erica de Goeij gaven een overzicht van de opzet van het project. Op het onderdeel kolomsgewijs rekenen werd uitgebreid ingegaan. Ook de problemen m.b.t. beslissingen nemen over cijferen/kolomsgewijs rekenen e.a., werden duidelijk onder de aandacht gebracht. Wie doet het denkwerk in de klas?
  • Maarten Dolk gaf een kijkje in de keuken van het Amerikaanse rekenonderwijs, waarbij de kinderen erg actief aan 'grote rekenproblemen' werden gezet. Iets voor het Nederlandse rekenonderwijs?

3 keer 8 workshops

In twee workshops maakten mensen kennis met ontwikkelingsgericht onderwijs, zowel op een reguliere basisschool als op een sbo-school.
In een andere workshop gingen de mensnen aan het werk met diverse cooperatieve leervormen die uitstekend ingezet konden worden binnen de rekenlessen.
Zelf leerlijnen maken m.b.v. gegeven cruciale informatie was een zware klus. Tijdens de workshop 'Leerlijnen in de methode' kregen de mensen meer zicht op deze problematiek.

Practicummiddag

Een practicummiddag waarbij deze keer de standhouders ook hun inbreng hadden door opdrachten te geven bij nieuwe materialen een reflectie op het practicum.

Tijdens de korte of lange pauzes werd er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij de stands te gaan kijken naar nieuwe rekenmaterialen: werp eens een blik op www.denkspellen.nl om een indruk te krijgen van bijzondere denk/rekenspelletjes.

Anderen maakten een praatje met collega's of snuffelden in boeken en mappen die ter inzage lagen.
Hopelijk kan iedereen terugkijken op een geslaagde conferentie.