>mail

Project Speciaal Rekenen

 
Het project Speciaal Rekenen is in opdracht van het ministerie van OCenW uitgevoerd door het Freudenthal Instituut (Utrecht) met. CED-groep (Rotterdam) en KPC-Groep (Den Bosch) als deelnemende partners dat zich richtte op de invoering van realistisch rekenen in het s(b)o.
In dit project is een groot aantal hulpmiddelen en producten ontwikkeld voor de ondersteuning van leerkrachten en schoolbegeleiding bij de invoering van realistisch rekenen.
Niet alleen in het speciaal basisonderwijs, maar ook in het regulier basisonderwijs kunnen zwakke rekenaars profiteren van de opbrengsten uit het project Speciaal Rekenen.
robbie de rover
 
   

Producten

 
De lessenseries en de sofware zijn digitaal beschikbaar.
De gehele collectie kunt u hier vinden.
Wanneer u rechtstreeks naar de mappen wilt, klikt u hier.
klok
   

Het topje van de ijsberg

 
In het onderwijs wordt relatief veel tijd besteed aan het maken van sommen. Dit formele rekenen wordt in het project Speciaal Rekenen ook wel ‘het topje van de ijsberg’ genoemd. Het met inzicht kunnen oplossen van dergelijke sommen vraagt om een breed scala aan kennis en vaardigheden (het drijfvermogen).
Investeren in dit drijfvermogen is dan ook waar het project Speciaal Rekenen voor staat. Een goede onderbouwing van het formele rekenen maakt dat leerlingen met begrip en inzicht leren rekenen.
Voor verdere achtergrond informatie kunt u het artikel Het topje van de ijsberg (pdf) lezen.

ijsberg

© Speciaal Rekenen 2010