Schateiland

Schateiland: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

Waarschijnlijk is het niet nodig om het programma klassikaal te
introduceren.
Laat de leerlingen bij voorkeur in tweetallen met het computerprogramma werken. De leerlingen kunnen dan samen overleggen. Als alle kinderen het spel gedaan hebben kunt u samen bespreken wat de leerlingen ontdekt hebben.

Bij alle opdrachten gaat het om meetkundige vragen. Onze ervaring is dat het kinderen altijd wel lukt om het spel uit te spelen, al zullen ze niet altijd een echt meetkundige oplossing gebruiken. De eerste opdracht is een type opgave dat in alle nieuwe reken-wiskundemethodes voorkomt. De andere opdrachten zijn minder gebruikelijk.

© wisweb.nl 2003 - 2012