Minitool 1

Minitool 1: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

Bij dit applet zijn ook werkbladen en/of lesverslagen beschikbaar.

Gebruikersinformatie Minitools, april 2001
© wisweb.nl 2003 - 2012