Schaal
Ontdek de verbanden
  |  © freudenthal instituut  |  119 views  |  Home  |  

Deze website heeft momenteel te kampen met problemen bij java-gebaseerde spelletjes.
>>>Lees meer


Dit spel gaat over rechtevenredige verbanden, lineaire verbanden, omgekeerd evenredige verbanden en machtsfuncties.

Start het spel hieronder


Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |