Piramide

Piramide: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

In het mbo is de belangrijkste doelgroep de studenten van de afdelingen bouwkunde en werktuigbouwkunde.
Dit applet kan met name goed gebruikt worden bij hoofdstuk 8: Ruimtemeetkunde.

© wisweb.nl 2003 - 2012