Lessuggestie Schaallinialen

Vooraf

Ervaring leert dat werken met schaal vaak erg lastig is. Veelal blijkt dit pas naar boven tijdens de aardrijkskundeles. Het werken met schaal is echter voor een groot deel een reken-wiskundige activiteit. In deze lessuggestie bieden we u een hulpmiddeltje om het leren werken met schaal te ondersteunen.

Om u een indruk te geven van de gebruiksmogelijkheden hebben we bovendien een fotoverslag gemaakt van een les die wij observeerden in Drunen. In deze les worden de ‘schaalliniaaltjes’ gebruikt om vliegroutes uit te zetten op een kaartje van Nederland (probleem van de maand februari).

Omdat het nogal een omvangrijk verslag is, ontvangen we graag reacties van u over haalbaarheid, inhoud en manier van presenteren.

schaallinialen 1 schaallinialen 2

Schaalliniaal

Je begint met een lege schaalliniaal.

Stel dat 1 cm in werkelijkheid 20 kilometer is (schaal 1 : 2.000.000).

U kunt dit als volgt met de leerlingen bespreken:

schaal 1 : 2.000.000 betekent:

1 cm is in werkelijkheid 2.000.000 cm

ofwel 1 cm = 20.000 m

ofwel 1 cm = 20 km

Nu kan de liniaal worden ingevuld:

1 cm is 20 km; 2 cm is 40 km; 3cm ->60 km enz.

Als de schaalliniaal op deze wijze is ingevuld kunnen vervolgens allerlei metingen worden uitgevoerd. Er hoeft niet steeds opnieuw een volledige schaalberekening te worden gemaakt.

De leerlingen krijgen overigens niet alles cadeau; de mm streepjes moeten immers nog steeds worden geïnterpreteerd .

Uiteraard moet bij elke schaal een nieuwe liniaal worden gemaakt.

Klik hier voor het kopieerblad Schaallinialen

PS om te zorgen dat de liniaaltjes de gewenste afmetingen krijgen moet u na het uitprinten controleren of de centimeterstreepjes inderdaad om de centimeter staan. Mocht dat niet zo zijn, dan moet u het kopieerblad op de kopieermachine vergroten of verkleinen. Bovenaan het kopieerblad vindt u een tip waarmee u in een keer het vergrotingspercentage kunt vaststellen.