Minitool 3 (Puntenwolk)
Gebruik een puntenwolk om gegevens weer te geven.
  |  © freudenthal instituut  |  269 views  |  Home  |  


  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |