Algebra expressies

Algebra expressies: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

Als (diagnostische) toets of oefening
Dit applet kan goed als toets gebruikt worden om te kunnen zien hoe moeilijk/makkelijk leerlingen aanzichten van een profiel kunnen herkennen. Natuurlijk kunnen de leerlingen dit applet ook gebruiken als een soort oefenspelletje.
Opmerkingen:
- De bediening en de bedoeling van de serie opdrachten is voor de meeste leerlingen snel duidelijk en behoeft weinig uitleg, zeker als ze ook al kennis hebben gemaakt met een andere applet uit de serie.
- Doordat onder in het scherm bijgehouden wordt welke opdrachten goed/fout gemaakt zijn voor zowel het eerste antwoord als de correctie daarop, kan de docent snel zien hoe de leerling het doet.
Tips bij observaties:
- Let op de manier waarop de leerling het antwoord zoekt. Dit zegt veel over zijn/haar ruimtelijk denkvermogen: Gebruikt de leerling wel of niet de draaimogelijkheid van het profiel, draait de leerling doelbewust het 3D-profiel in de stand van het juiste aanzicht of draait hij/zij maar wat.
- Let op de manier waarop een leerling met het 3D-model op het scherm draait. Dit zegt meestal iets over zijn/haar ruimtelijk voorstellingsvermogen: sommige leerlingen raken hun oriëntatie kwijt en kunnen nauwelijks het profiel weer in de beginstand terug draaien
- Let op de scores die op het scherm te zien zijn.
- Voor sommige leerlingen is de afspraak over de manier van tekenen (oriëntatie) van het bovenaanzicht niet duidelijk.
Extra hulp:
- Een mogelijke oorzaak voor deze problemen is waarschijnlijk dat de leerling niet kan bedenken hoe een voorwerp er van een andere kant uit ziet, of anders gezegd: hij/zij kan niet in gedachte om een voorwerp heen lopen. Laat deze leerling werken en oefenen met concrete materialen.
- Soms is het al voldoende om een leerling een echte model van een profiel te geven. Deze kan dan gebruiken worden naast het 3D-model op het scherm.
- Als een leerling veel moeite met de opdrachten heeft, is het raadzaam om een echt model van een profiel of een voorwerp er bij te nemen en de leerling daarmee te laten onderzoeken hoe je de verschillende aanzichten daarvan kunt zien. Let op de twee essentiële verschillen: het profiel blijft in dezelfde positie op tafel en de leerling draait/loopt er omheen versus het profiel wordt gedraaid!

© wisweb.nl 2003 - 2012