Vlakken kleuren 1

Vlakken kleuren 1: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

Als (diagnostische) toets of oefening
Dit applet kan misschien beter als oefening dan als toets gebruikt worden. Zeker als de leerlingen hiervoor met het applet Aanzichten raden hebben gewerkt.
Voor veel leerlingen wordt het 'spelletje' uitdagender als ze merken dat op een gegeven moment niet één maar meerdere vlakken rood gekleurd zijn. Ze begrijpen dan dat ze goed moeten gaan zoeken naar alle rode vlakken en gaan het profiel van alle kanten te bekijken.
Vlakken kleuren en Vlakken kleuren 2 horen bij elkaar: Bij Vlakken kleuren gaan de leerlingen van 3D naar 2D, bij Vlakken kleuren 2 is het andersom. Het is niet zo dat de leerlingen eerst Vlakken kleuren moeten doen en daarna Vlakken kleuren 2.
Opmerkingen:
- Voor sommige leerlingen is het begrip vlak niet duidelijk.
- Soms hebben leerlingen het niet door dat een vlak in twee aanzichten kan voorkomen.
- De bediening en de bedoeling van deze serie opdrachten is voor de meeste leerlingen snel duidelijk en behoeft weinig uitleg.
- Doordat onder in het scherm bijgehouden wordt welke opdrachten goed/fout gemaakt zijn voor zowel het eerste antwoord als de correctie daarop, kan de docent snel zien hoe de leerling het doet.

Ervaringen

januari 2001, Esprit Nova, afdeling metaal, derde leerjaar.

© wisweb.nl 2003 - 2012