Vlakken kleuren 1

Vlakken kleuren 1: Bediening en bedoeling

Dit applet bestaat uit 20 opdrachten waarbij steeds één profiel in 3D gegeven wordt met vier aanzichten. Van het object zijn één of meer vlakken rood gekleurd. Het is de bedoeling om in de aanzichten de overeenkomstige vlakken ook rood te kleuren. Met de muis kan het object op het scherm gedraaid worden. Zo kun je zoeken welke vlakken rood zijn en in welk aanzicht dat rode vlak te zien is.
De ruimtelijke objecten die in dit applet voorkomen zijn dezelfde als die in het applet ProfielViewer voorkomen.

Bediening

Het applet start met een profiel en vier aanzichten van dat profiel. Eén vlak van het profiel is rood gekleurd. Kijk in welk aanzicht dit vlak voorkomt en kleur dit ook rood in dat aanzicht door op het vlak te klikken. Als je niet meteen ziet om welk aanzicht het gaat kun je het profiel draaien tot je het juiste aanzicht in beeld hebt. Onthoud hierbij dat de zwarte pijl naar de voorkant van het profiel wijst. LET OP: soms zijn er meerdere vlakken van het profiel rood gekleurd!! en moet je ook meerdere vlakken in de aanzichten kleuren.

Als je je antwoord hebt gegeven druk je op OK. Als het antwoord GOED is, dan wordt het rondje met het opdrachtnummer groen en kun je verder door 'volgende opdracht' aan te klikken.
Als het antwoord FOUT is, dan wordt het rondje met het opdrachtnummer rood. Je mag het nog een keer proberen. Klik op 'nog eens.' Als nu je antwoord goed is, wordt de binnenkant van het rode rondje groen en kun je verder met de volgende opdracht. Als je antwoord voor de tweede keer fout is, kun je het goede antwoord bekijken. Het rondje met het opdrachtnummer blijft rood.
Na de twintig opdrachten zie je je totaalscore in procenten. Je kunt daarna de hele serie opdrachten nog eens doen. Let op dat de opdrachten dan in een andere volgorde staan!!!!

Bedoeling

Met dit applet kan de leerling interactief oefenen met de begrippen vlakken en aanzichten van ruimtelijk objecten.
Het applet Vlakken Kleuren is er een uit een serie applets die ontworpen zijn met hetzelfde doel: ontwikkeling van het ruimtelijk voorstellingsvermogen. De andere applets zijn: Kubus huisjes, Huisjes draaien, ProfielViewer, Aanzichten raden, Vlakken kleuren 2.
Voor al deze applets geldt dat voor de 3D objecten de isometrische projectie is gebruikt en dat de aanzichten volgens de Amerikaanse projectie worden gepresenteerd. Hierdoor is integratie van het vak wiskunde en praktijkvakken van de sector Techniek mogelijk. Het gaat om de eindtermen WI/K/6 Meetkunde en MT/K/2 Professionele vaardigheden (Tekening lezen).

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen via de serie applets hun eerste ervaring met het begrip aanzicht opdoen. De eerste kennismaking met het begrip aanzicht zou moeten plaatsvinden in activiteiten waarbij concrete materialen gebruikt worden.

© wisweb.nl 2003 - 2012