Kubushuisjes
20011207 vincent 00245 1 Zoek uit welke huisjes bij dit bovenaanzicht horen:
huisje

het zijn de huisjes 1 en 6
2 Bij welke huisjes hoort dit rechterzijaanzicht?
huisje
huisjes 3,4 en 5