Plofsommen: 0 - 10 (met hulpstreepjes en getal invullen)