Plofsommen: ballon plaatsen
Getallenlijn 0-10
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-10
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-20
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-20
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-100
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-100
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-1000
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-1000
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Plofsommen: getal invullen
Getallenlijn 0-10
met hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-10
zonder hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-20
met hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-20
zonder hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-100
met hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-100
zonder hulpstreepjes
met getal invullen
Overig

Laat het pijltje op de goede plek vallen, zodat de ballon ploft


openVoor wie?
openSamenvatting
openBedoeling
openBediening