Maten en verhoudingen 2D opdrachten

Maten en verhoudingen 2D opdrachten: Bediening en bedoeling

This applet gives visual support when students have to work with measurement units for area. This applet will develop students' understanding of the concept of area.

Bediening

Tekenen van 'los vakje' : klikken met Tekenen aan
Uitvegen van 'los vakje' : klikken met Uitvegen aan
Tekenen van rechthoek : slepen met Tekenen aan
Uitvegen van rechthoek : slepen met Uitvegen aan

De Oppervlakte van alle gekleurde vierkantjes samen wordt steeds rechts onderaan bijgehouden (in beide maateenheden).
Via een menuutje kan een koppel maateenheden gekozen worden, zoals voet-duim of m-dm
De verhouding tussen beide eenheden staat daaronder: bijv 1 voet = 12 duim.
De antwoorden moeten in het antwoordvenster ingetypt worden en vervolgend op de controleer-knop geklikt. Er worden ook uitdrukkingen als 3*144, 4*6^2 of 2/3 geaccepteerd.
Na een geaccepteerd antwoord kan via klikken de Volgende opdracht worden beantwoord

Bedoeling

Via een aantal reeksen opdrachten inzichtelijk en gecontroleerd oefenen met het omrekenen van oppervlaktematen.
Bij een onjuist antwoord volgt nog een opgave van de zelfde soort. Wanneer ook deze niet goed wordt beantwoord, wordt uitdrukkelijk gewezen op de wenselijkheid een tekening te maken, deze aan te passen of een (al gemaakte,correcte) tekening te gebruiken. Vervolgens is het ook mogelijk en zelfs noodzakelijk het antwoord te verbeteren.Ondertussen wordt het percentage goed beantwoorde vragen bijgehouden

© wisweb.nl 2003 - 2012