Oppervlakte verknippen
Bereken de oppervlakte van elke figuur
  |  © freudenthal instituut  |  107832 views  |  Home  |  

Opdracht

Bereken de oppervlakte van de figuren
Kies je eigen serie opgaven

Hoe werkt het?
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: RekenWeb  |